หน้าแรก

 • ประวัติสถานีตำรวจภูธรหัวไทร

   

   

   

   

   

   

   

  ประวัติสถานีตำรวจภูธรหัวไทร

         สถานีตำรวจภูธรหัวไทร  สร้างขึ้นเมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2477  

   

   

  โดยมี ร.ต.ท.บุศรีฯ  ไม่ทราบนามสกุล เป็นหัวหน้าสถานีคนแรก

   

   

  สภาพอาคารที่ทำการสมัยนั้น เป็นเรือนไม้  2  ชั้น   ใต้ถุนสูง  

  ตั้งอยู่ริมคลองหัวไทร  (ที่สร้างแฟลตปัจจุบัน)   

   

   และเมื่ออาคารหลังเก่าชุดทรุดโทรม  

   ก็ได้สร้างอาคารหลังใหม่และย้ายมาอยู่อาคารใหม่  

   

  เมื่อ  พ.ศ.2520   

  ขณะนั้น พ.ต.ท.ทำนองณ  นคร  ผบ.กอง  สภ.หัวไทร 

   

   

  และได้ใช้อาคารที่ทำการหลังนี้จนถึงปัจจุบัน

  จำนวนเนื้อหา:
  0
  • .

   จำนวนเนื้อหา:
   3
  • การปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการตำรวจ

    

   ประชาสัมพันธ์ สภ.หัวไทร ได้ย้ายที่ทำการใหม่ มาอยู่ ทางเช้า เขาพังไกร หมายเลขโทรศัพทฺ์ 0-7545-0661-2  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                      

   จำนวนเนื้อหา:
   1