โครงการนครปลอดภัย100%

เมื่อวันที่ 19 พ.ค.2558 เวลา 09.00 น  พิธีลงนามบีนทึกข้อตกลงว่าด้วยการใช่มาตรการองค์กรในการรณรงค์ให้ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย 100% ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช  นำโดยนายสิทธิชัย  เผ่าพันธ์ นายอำเภอหัวไทร  พ.ต.อ.ดร.วันไชย เอกพรพิชญ์ รองผบก.จว.นครศรีฯ,พ.ต.อ.ประวิทย์   จันทบัตร   ผกก.สภ.หัวไทร,พ.ต.ท.ยรรยง  หิรัญบูรณะ  สารวัตรใหญ่,สภ.เขาพังไกร พ.ต.ท.สุริยา  ศรีแฉล้ม  สารวัตร สภ.บางนบ พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ,หัวหน้าส่วนราชการ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนภาคเอกชน ผู้อำนวยการสถานศึกษาต่างๆ ธนาคาร บริษัท องค์กรอื่นๆมูลนิธิฯ และประชาชนชาวอำเภอหัวไทร ให้ความสนใจและยินดีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี