การปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการตำรวจประจำวัน

 อ.ชัย     เพชรคงบุญ  ผกก.สภ.หัวไทร

ได้จัดทำโครงการอาหารกลางวัน

ให้กับข้าราชการตำรวจ สภ.หัวไทร รับประทาน

.